{{ location.label }}
{{ location.label }}
Hvor reiser du fra?
Hvor flyr du?
Velg dato for utreise
Jøss, det var da voldsomt til reiselyst! Dessverre er en en gang sånn at vi ikke klarer mer enn 10 lufthavner ad gangen.
Vær så snill og velg en dato i framtiden. Vi lover å si fra så fort vi starter å tilby tidsreiser.
Du store verden, vi har med en tidsreisende å gjøre! Det hadde vært ypperlig med en hjemreisedato som er etter utreisedato.
12 måneder framover er omtrent det vi klarer. Du later til å være bedre organisert enn det vi er!
Reis-hvor-som-helst-søket lar seg ikke kombinere med spesifikke datoer.

TSA endrer på prosedyrene i kjølvannet av kontroversen

Back to news

Fotolia_12936663_XS.jpg

Etter å ha mottatt drøssevis med klager så innså TSA (The Transportation Security Administration) nødvendigheten av å endre på de strenge sikkerhetspose­dyrene og ta hensyn til at mange oppfatter slikt som en krenkelse av privatlivet. Etaten som er underlagt Sikkerhetsdepar­tementet arbeider nå med å utvikle en ny programvare til kroppskannere. Pilotprosjektet er allerede i gang på en rekke større flyplasser i USA.

Mer hensyn til privatlivet

De nye kroppsskannere har lenge vært gjenstand for kontroverser. Mens de kan være med på å forbedre sikkerheten på flyplasser, er det flere argumenter mot bruk av dem, det faktum at skanningprosedyren krenker den enkeltes privatliv er en av dem (se vår forrige artikkel om kroppsskanning). Sannheten er at når man titter på bilder fra den type skannere, så er det iblant såpass mye som er synlig at det er lite som er overlatt til fantasien.

Den oppgraderte utgaven av kroppsskanning vil ikke vise bilder av passasjerer med mindre innretningen oppdager en trussel. I et slikt tilfelle vil skanneren markere et område der den oppdager en eller annen uregelmessighet. I tillegg vil den vedkommende kunne se bildet på skjermen og således kontrollere hva og hvor mye som blir vist.

Testing på tre flyplasser

Nå for tiden pågår det testing på tre store amerikanske lufthavner: Las Vegas, The William B Hartsfield Atlanta International (ATL) og Washington National (DCA). Testingen omfatter bare en type innretninger (1 millimeters bølgelengde). Hvis forsøksprosjektet viser seg å være vellykket, kommer TSA til å bruke den nye prosedyren på alle 78 amerikanske flyplasser som benytter kroppsskannere.

Kommentarer

× Det er ingen kommentarer til denne artikkelen. Skriv en kommentar!

Skriv din kommentar

Liker du WhichAirline?

Før du forlater siden...

Synes du at no.WhichAirline.com er et godt og nyttig nettsted? Vi er sikre på at nettsiden vår hadde falt i smak hos mange av dine venner. Spre ordet!