{{ location.label }}
{{ location.label }}
Hvor reiser du fra?
Hvor flyr du?
Velg dato for utreise
Jøss, det var da voldsomt til reiselyst! Dessverre er en en gang sånn at vi ikke klarer mer enn 10 lufthavner ad gangen.
Vær så snill og velg en dato i framtiden. Vi lover å si fra så fort vi starter å tilby tidsreiser.
Du store verden, vi har med en tidsreisende å gjøre! Det hadde vært ypperlig med en hjemreisedato som er etter utreisedato.
12 måneder framover er omtrent det vi klarer. Du later til å være bedre organisert enn det vi er!
Reis-hvor-som-helst-søket lar seg ikke kombinere med spesifikke datoer.

Staten klar til å selge SAS

Back to news

Fotolia_29980012_XS.jpg

Det statlige eierskapet i SAS har vart siden 1950-tallet, og sammen med statens eierandel i 52 andre selskaper er det en viktig del av blandingsøkonomien i Norge. Nå later det til at hverken statlig eierskap, eller priskrigen SAS har ført med den største konkurrenten sin Norwegian Air Shuttle, har hjulpet. Selskapet har nemlig gått med underskudd et par år på rad, f.eks. i 2010 lå underskuddet på 3 milliarder svenske kroner før skatt.

Men i overskuelig framtid kan situasjonen endre seg ettersom den norske regjeringen er beredt på å selge sin andel i SAS. I eierskapsmel­dingen lagt fram siste fredag nevnes det at regjeringen er åpen for å vurdere et salg at aksjene staten eier i selskapet. Salget er beregnet bl.a. på å øke selskapets konkurranseevne.

Et eventuelt salg er knyttet til strenge krav som må oppfylles for at staten skal være villig til å tre ut av eierskapet. Betingelser har å gjøre med å opprettholde arbeidsplassene, ta vare på det eksisterende flytilbudet og sist men ikke minst er det prisen som spiller en viktig rolle.

Norge er ikke alene om å sine salgsplaner. Tvert imot er det skrittet Norge nå har tatt i overensstemmelse med synet til regjeringene i Sverige og Danmark.

Det understrekes også at det ikke haster med salget. Sånn sett er det vel ikke et stort problem at det for tiden er noe dempet entusiasme fra aktører som teller på markedet. Etter en periode med spekulasjoner omkring Lufthansa sine planer om å kjøpe det skandinaviske flyselskapet har det så lenge ikke meldt seg noen kjøper.

Kommentarer

× Det er ingen kommentarer til denne artikkelen. Skriv en kommentar!

Skriv din kommentar

Liker du WhichAirline?

Før du forlater siden...

Synes du at no.WhichAirline.com er et godt og nyttig nettsted? Vi er sikre på at nettsiden vår hadde falt i smak hos mange av dine venner. Spre ordet!