{{ location.label }}
{{ location.label }}
Hvor reiser du fra?
Hvor flyr du?
Velg dato for utreise
Jøss, det var da voldsomt til reiselyst! Dessverre er en en gang sånn at vi ikke klarer mer enn 10 lufthavner ad gangen.
Vær så snill og velg en dato i framtiden. Vi lover å si fra så fort vi starter å tilby tidsreiser.
Du store verden, vi har med en tidsreisende å gjøre! Det hadde vært ypperlig med en hjemreisedato som er etter utreisedato.
12 måneder framover er omtrent det vi klarer. Du later til å være bedre organisert enn det vi er!
Reis-hvor-som-helst-søket lar seg ikke kombinere med spesifikke datoer.

Mindre støy ved Oslo Lufthavn

Back to news

Fotolia_35060625_XS.jpg

Her kommer gode nyheter for folk som bor i nærområdet av Oslo Lufthavn – snart blir de utsatt for mindre støy enn hittil. Samferdselsde­partementet bestemte nemlig i 2010 at utkast til ny forskrift om støyforebygging for Oslo Lufthavn skulle bli sendt til høring. På bakgrunn av høringsuttalelsene fra en del etater, instanser og interessegrupper har man nå gjort endringer i forskriften. Den 7. April innføres det et nytt trafikkregule­ringssystem for Østlandet. Det betyr også et nytt regelverk for banebruk, inn- og utflyvning.

Det nye systemet

De viktigste endringene som følger av den nye forskriften om støyforebygging og det nye trafikkregule­ringssystemet er som følger. Utflyvning med jetfly skjer etter definerte prosedyrer som bestemmer traseføringen. Tidligere har man i det store og hele brukt vestre rullebane for avgang mot nord. I det nye regelverket deles døgnet i tre perioder med 3 ulike regler for rullebanebruk. Tidligere kunne man svinge direkte mot destinasjonen etter at flyet hadde nådd en bestemt høyde. Etter innføring av det nye regelverket må jetflyene følge faste toleransekorridorer uavhengig av høyden. De tettest bebygde områdene rundt lufthavnen vil dermed skjermes bedre mot overflyvniner ved avgang. Det nye systemet forutsetter bruk av begge rullebaner i perioden 6.30 til 22.30. Før ble lufthavnens nærområder overfløyet av ankommende jetfly på vei mot et samlingpunkt ca 11 kilometer fra rullebanen. Med det nye regelverket flyttes dette samlingpunktet til ca 20 km, og visuelle innflyvninger forbys. Ved trafikkretning mot syd gjelder tilsvarende regler for samlingspunktet og toleransekorri­dorer.

I perioder med mye trafikk vil innkommende jetfly reguleres etter et nytt system som kalles «point merge». Oslo Gardermoen (OSL) er den første lufthavnen i verden som tar dette i bruk. Det nye samlingspunktet for ankommende trafikk (point merge) medfører en ca 40 kilometers forutsigbar innflyvning. Det etableres tilsvarende samlingspunkter for jetflylandinger på alle fire rullebaneender. Klokka 22.30 inntrer nattrestriksjoner for jetfly med landing på høyre og avgang fra venstre rullebane. Mellom midnatt og klokka 6.30 innføres enbanebruk der all trafikk skal avvikles på vestre rullebane.

Rom for unntak

For mellomstore propellfly gjelder egne regler for rullebanebruk samt ut- og innflyvning. Det er unntak for flyvninger under spesielle omstendigheter som f.eks. banestengninger, lavsiktsforhold og lokale værforhold. Følgende luftfartøy og typer flyvninger av ikke omfattet av forskrift om støyforebygging:

 • små propellfly
 • helikopter
 • jagerfly
 • militær, test- og treningsflyvninger
 • kontrollflyvninger
 • ambulanseflyvninger
 • brann, søk og redning
 • nødtrafikk

Kommentarer

 • Slawomir Budziak

  for omtrent 7 år siden

  Hei,
  Ja etter hvert som tida går, har det vist seg at disse endringene ikke har kommet alle til gode. Da jeg skrev artikkelen, så det veldig lovende ut, så jeg var litt i fyr og flamme. Men nå har jeg altså hørt mange kritiske røster i forbindelse med støy og dramatisk nedsatt livskvalitet. Det er virkelig trist å høre hvordan det går med dere i er blitt rammet av dette. Takk for din mening og lykke til!

 • Høybråten

  for omtrent 7 år siden

  Dette har medført veldig mye mer støy og antageligvis mer forurensning på Høybråten og flere andre områder, vi blir vekt så å si hver eneste natt og er nå så fortvilte at vi vurderer å flytte. Hele huset rister av og til, så den såkalte grønne innflyvningen støyer mye mer enn den gamle. Synes det er helt utrolig at dette har blitt tillatt. Vi står helt maktesløse og ser ingen annen utvei enn å flytte.

 • Slawomir Budziak

  for omtrent 8 år siden

  Hei,
  Aller først - tusen takk for din tilbakemelding. Vi setter pris på å få førstehåndsopplysninger fra en av dem det nye regelverket faktisk gjelder. Det er trist å lese at tiltaket som var ment å motvirke støyforurensning (eller slik var det i alle fall framstilt), i virkeligheten rammer dem som bor i nærheten av Gardermoen...
  Det hadde kanskje vært greit å få målt støynivået og finne ut om det overskrider normene, men det må det sikkert en uttalelse fra en sakkyndig til...

 • Linf

  for omtrent 8 år siden

  En flott nyhet for de som bor tett opp til Gardermoen, men dessverre fører denne endringen til at tett befolkede områder som Groruddalen, Manglerud, Høyenhall, Hellerud etc. nå merker en markant endring i flystøy. Dette er allerede belastede områder mhp. støy fra bla ring 3.
  Flyene kommer tett, bare noen minuttes mellomrom. De høres og sees godt. Selv med vinduer lukket (ja, det er 3 lags vinduer).

  Hva sier konsekvensutredningen om disse områdene? Hva er det lagt vekt på i begrunnelsen for at man har flyttet/samlet flytrafikken? Mindre drivstoff, eg. bra for flyselskapene? Har man tatt nok hensyn til at man nå legger flytrafikken over områder med høy befolknngstetthet? Og mange steder også mye støy fra store motorveier? Har man sett på den akkumulerte støybildet?

  Jeg håper ikke min hverdag fortsetter å bli som den nå er; lukkende vinduer, ørepropper når jeg legger meg og uten at jeg kan for mye om det: sikkert endel flyforurensning på kjøpet.

Skriv din kommentar

Liker du WhichAirline?

Før du forlater siden...

Synes du at no.WhichAirline.com er et godt og nyttig nettsted? Vi er sikre på at nettsiden vår hadde falt i smak hos mange av dine venner. Spre ordet!