{{ location.label }}
{{ location.label }}
Hvor reiser du fra?
Hvor flyr du?
Velg dato for utreise
Jøss, det var da voldsomt til reiselyst! Dessverre er en en gang sånn at vi ikke klarer mer enn 10 lufthavner ad gangen.
Vær så snill og velg en dato i framtiden. Vi lover å si fra så fort vi starter å tilby tidsreiser.
Du store verden, vi har med en tidsreisende å gjøre! Det hadde vært ypperlig med en hjemreisedato som er etter utreisedato.
12 måneder framover er omtrent det vi klarer. Du later til å være bedre organisert enn det vi er!
Reis-hvor-som-helst-søket lar seg ikke kombinere med spesifikke datoer.

Kontroversen rundt kroppsskanning

Back to news

Fotolia_19948407_XS.jpg

Etter alt det som er blitt skrevet om kroppsskanning, kan dette emnet virke som gammelt nytt, men vi synes at det hadde vært greit med en liten oppsummering særlig ettersom vi hittil av en eller annen grunn har vi ikke tatt opp dette emnet.

Aller først – fungerer det i det hele tatt?

En av de morsomste kommentarene kom fra en mann de fleste av oss kjenner godt som en del av Mythbuster-teamet – Adam Savage. I tråd med alt annet vi forbinder med den populære serien, er også det ikke bare morsomt med også saklig og opplysende. Se selv:

Samferdselsmi­nisteren sier nei

Det har vært litt fram og tilbake i forbindelse med forslaget om skanning på norske flyplasser. Datatilsynet lot til å gi grønt lys til en slik sikkerhetsforan­staltning for noen måneder siden samtidig som denne etaten satte seg imot ideen om å innføre de såkalte nakenskannere som Avinor vurderte å innføre på Sola Flyplass for ca to år siden. Den slags var ikke akseptabelt, mente Datatilsynet, og derfor støttet det en annen modell skannere som gjengir passasjerer i form av «pepperkakemenn» Så sent som i høst sa samferdselsmi­nisteren bestemt at det ikke var aktuelt å innføre kroppsskanning i Norge. Dermed satte hun en stopper for planene forserte av Avinor. Det siste ordet er neppe blitt sagt.

Noen slipper prosedyren

Det er også verdt å nevne at at det ikke er alle som er nødt til å gjennomgå denne sikkerhetspro­sedyren. I USA er det, kanskje ikke overraskende, høytstående embetsmenn som slipper det hvis de er ledsaget av vakter som er anerkjent av TSA (Transportation Security Administration). Nå er det en gang sånn at ingen steder er alle likestilte overfor lover og prosedyrer, men ikke desto mindre vekker det en del harme.

Hvor ligger problemet egentlig?

Man kan i all hovedsak skille tre typer bekymringer bekymringer som knytter seg til kroppsskanning:

  • Det rent praktiske problemet gå ut på tidsbruken. Kroppsskanning forlenger nemlig sikkerhetskon­trollen.
  • Det helserelaterte problemet – man frykter for at røntgenstrålene utgjør en helserisiko. Selv om mange eksperter hevder at nivå av strålingen er altfor lavt for å begrunne den slags frykt, stiller man spørsmål om hva som skjer hvis noe går feil under skanning og noen blir utsatt for mer stråling enn normal?
  • Det tredje problemer faller inn under anstendighetsbe­grepet. Det gjelder skam forbundet med det å bli avkledd. Bildene som dukker opp på skjermen viser nemlig i en viss grad de kroppsdelene vi helst vil slippe å vise fram til fremmede folk.

Ikke avgjort

Saken er langt fra avgjort, og usikkerheten rundt spørsmålet vil nok fortsette så lenge det hersker enighet om kroppsskanning i EU. Enkelte argumenterer med at innføring av prosedyren kunne føre til antall flyreiser fra og til store flyplasser f.eks. London hadde gått ned, og påpeker økonomiske konsekvenser de­rav.

Source: The „Washington“:[http://no.whichairline.com/sok-etter-flyplasser/?q=Washington] Post

Kilde: The Washington Post

Kommentarer

× Det er ingen kommentarer til denne artikkelen. Skriv en kommentar!

Skriv din kommentar

Liker du WhichAirline?

Før du forlater siden...

Synes du at no.WhichAirline.com er et godt og nyttig nettsted? Vi er sikre på at nettsiden vår hadde falt i smak hos mange av dine venner. Spre ordet!