{{ location.label }}
{{ location.label }}
Hvor reiser du fra?
Hvor flyr du?
Velg dato for utreise
Jøss, det var da voldsomt til reiselyst! Dessverre er en en gang sånn at vi ikke klarer mer enn 10 lufthavner ad gangen.
Vær så snill og velg en dato i framtiden. Vi lover å si fra så fort vi starter å tilby tidsreiser.
Du store verden, vi har med en tidsreisende å gjøre! Det hadde vært ypperlig med en hjemreisedato som er etter utreisedato.
12 måneder framover er omtrent det vi klarer. Du later til å være bedre organisert enn det vi er!
Reis-hvor-som-helst-søket lar seg ikke kombinere med spesifikke datoer.

Automated Baggage Rules – på vei mot en radikal endring?

Back to news

Fotolia_47511654_XS.jpg

April 2011 markerer en endring i spørsmålet om bagasjebestemmelser takket vær et samarbeid mellom IATA (International Air Transport Association) , ATPCO (Airline Tariff Publishing Company) og luftfartsindus­trien. Så langt råder det usikkerhet blant både kommentatorer og flyselskaper når det gjelder følgene av innføringen AV det nye systemet kalt Automated Baggage Rules. Hva er ARB og hvorfor skal man endre på noe i det hele tatt?

Problemet

I dagens luftfartsindustri finnes det ingen framherskende standard på bagasjebestem­melser. Retningslinjer og regler for håndbagasje og innsjekket bagasje på fly varierer stort fra selskap til selskap. Fra de reisendes ståsted betyr det at de må holde styr på forskjellige regler særlig når de planlegger en flyreise som består av flere strekninger operert av ulike flyselskaper. Kostnadene knyttet til bagasje kan virke uklare når de kjøper billetter via reisebyråer. Situasjonen er også ugrei for reisebyråene som ikke får selge bagasje eller overvekt ved hjelp av sitt eget system. Til syvende og sist skaper det unødvendig bry for selve flyselskapene.

Løsningen

Alt det ligger til grunn for initiativet tatt av IATA og ATPCO for flere måneder siden. Nå nærmer vi oss fristen for iverksettelsen av prosjektet. I korthet går prosjektet ut på å rydde opp i de rådende forhold ved å lage et enkelt og standardisert system der flyselskaper sender opplysninger om sine bagasjebestemmelser som blir lagret i en felles database utviklet av ATPCO. Det forutsetter også at ATPCO sine løsninger blir integrert i datasystemene til de forskjellige flyselskaper.

Usikkerhetsmomenter

Enkelt og greit som det høres ut, spør man seg om overgangen til det nye systemet blir smertefri og uproblematisk. Enkelte påpeker at det gir større spillerom til enkelte flyselskaper med hensyn til bagasjebestemmelser og avgifter. IATA skal nemlig ikke lenger samordne bestemmelsene. Andre understreker forenklingsas­pektet ved ABR. Atter andre viser til at selv store selskaper later til å være usikre på hvordan vil benytter systemet. På lang sikt kan man forvente at det vil legge til rette for bedre konkurransefor­hold, men ABR kan få en en trang fødsel.....

Kommentarer

× Det er ingen kommentarer til denne artikkelen. Skriv en kommentar!

Skriv din kommentar





Liker du WhichAirline?

Før du forlater siden...

Synes du at no.WhichAirline.com er et godt og nyttig nettsted? Vi er sikre på at nettsiden vår hadde falt i smak hos mange av dine venner. Spre ordet!