{{ location.label }}
{{ location.label }}
Hvor reiser du fra?
Hvor flyr du?
Velg dato for utreise
Jøss, det var da voldsomt til reiselyst! Dessverre er en en gang sånn at vi ikke klarer mer enn 10 lufthavner ad gangen.
Vær så snill og velg en dato i framtiden. Vi lover å si fra så fort vi starter å tilby tidsreiser.
Du store verden, vi har med en tidsreisende å gjøre! Det hadde vært ypperlig med en hjemreisedato som er etter utreisedato.
12 måneder framover er omtrent det vi klarer. Du later til å være bedre organisert enn det vi er!
Reis-hvor-som-helst-søket lar seg ikke kombinere med spesifikke datoer.

Ascend: Flysikkerheten i 2010 en smule verre, med forstatt høy

Back to news

Fotolia_42659877_XS.jpg

Det britiske selskapet Ascend, en dataleverandør innenfor luftfartsindus­tri, har nylig utgitt sin årlige rapport om flysikkerhet. Hovedkonklusjonene i rapporten er at flysikkerheten har forverret seg litt i forhold til året 2009. Samtidig understrekes det at i et langsiktig perspektiv ligger flysikkerheten likevel på et meget høyt nivå.

Dystre tall

Rapporten legger særlig vekt på ulykker med døden til følge. Her er det dessverre registrert en økning sammenliknet med året 2009. På grunnlag av slike data som dødsulykketallene har man beregnet at i året 2010 skjedde det en dødsulykke per 1.3 millioner flyreiser. I året 2009 var tallet noe lavere – en ulykke per 1.5 millioner flyvninger. Det samlede tallet på dødsulykker økte med 22% til 28% i året 2010.

828 personer omkom i fjor

Alt i alt var det 4% mer dødsfall i ulykker med kommersielle flyvninger i året 2010 enn året før. Til sammen var det 828 personer som fant sitt endelikt på flyreise. Taller gjelder reisende så vel som besetningsmedlem­mer. I 2009 var det tilsvarende tallet 731. Brorparten av de omkomne i 2010 (472) mistet livet i fire store flyulykker.

Tryggere enn før

Disse tallene kan nok virke skremmende, men sannheten er at i det lange løpet blir flysikkerheten stadig bedre. Flyreiser er ikke bare mye tryggere enn bilkjøring men holder på å bli stadig tryggere. Sammenliknet med data fra 1990-tallet ligger har det skjedd en betydelig forbedring i flysikkerheten, hvilket kurven nedenfor anskueliggjør.

Accident rate trend, Source: Ascend

Accident rate trend, Kilde: Ascend

Kommentarer

× Det er ingen kommentarer til denne artikkelen. Skriv en kommentar!

Skriv din kommentar

Liker du WhichAirline?

Før du forlater siden...

Synes du at no.WhichAirline.com er et godt og nyttig nettsted? Vi er sikre på at nettsiden vår hadde falt i smak hos mange av dine venner. Spre ordet!