{{ location.label }}
{{ location.label }}
Hvor reiser du fra?
Hvor flyr du?
Velg dato for utreise
Jøss, det var da voldsomt til reiselyst! Dessverre er en en gang sånn at vi ikke klarer mer enn 10 lufthavner ad gangen.
Vær så snill og velg en dato i framtiden. Vi lover å si fra så fort vi starter å tilby tidsreiser.
Du store verden, vi har med en tidsreisende å gjøre! Det hadde vært ypperlig med en hjemreisedato som er etter utreisedato.
12 måneder framover er omtrent det vi klarer. Du later til å være bedre organisert enn det vi er!
Reis-hvor-som-helst-søket lar seg ikke kombinere med spesifikke datoer.

Cimber Sterling reddet

Back to news

Fotolia_54944557_XS.jpg

De siste dagenes viktigste nyhet er at Cimber Sterling er overtatt og reddet, og at trafikken i de neste månedene, dermed er sikret. Selv om avtalen ennå ikke er undertegnet av generalforsam­lingen, så dreier det seg om en formalitet. Da kan vi regne med at det går mot en framtid med en ny regional aktør bestående av Cimber Sterling, City Airline og Skyways.

Cimber Sterling har en stund på seg til å utarbeide og presentere strategi for selskapets framtid, men kan neppe vente lenge og dermed sette aksjonærenes, reisebyråenes og passasjerers tålmodighet på prøve. Det hadde ikke vært lurt særlig ettersom konkurranseforhold stadig blir hardere. Selv om det rår en del usikkerhet, snakkes det allerede nå om behovet for omstrukturering av selskapet som per dags dato har fire administrative enheter. Det anses for å være for mye når fusjonen har blitt gjennomført. Det går da sannsynligvis mot en viss sentralisering.

Hva rutenettet og bevarelsen av Boeing 737-plattformen angår, er det derimot vanskelig å slå noe fast på dette tidspunktet. Først må man undersøke nærmere hva planene til de andre flyselskapene som inngår i samarbeidet, er.

Det spekuleres også omkring hvilket navn det nye fusjonerte selskapet vil bære. Med stor sannsynlighet man kan si at det nye varemerket vil reflektere rollen til både Cimber Sterling og Skyways. City Airline vil følgelig ikke bli tatt hensyn til, relativt ukjent som det er. Samtidig antydes det at Sterling-biten nok går over i historien.

Kilder:

  • check-in.dk
  • takeoff.dk

Kommentarer

× Det er ingen kommentarer til denne artikkelen. Skriv en kommentar!

Skriv din kommentar

Liker du WhichAirline?

Før du forlater siden...

Synes du at no.WhichAirline.com er et godt og nyttig nettsted? Vi er sikre på at nettsiden vår hadde falt i smak hos mange av dine venner. Spre ordet!