{{ location.label }}
{{ location.label }}
Hvor reiser du fra?
Hvor flyr du?
Velg dato for utreise
Jøss, det var da voldsomt til reiselyst! Dessverre er en en gang sånn at vi ikke klarer mer enn 10 lufthavner ad gangen.
Vær så snill og velg en dato i framtiden. Vi lover å si fra så fort vi starter å tilby tidsreiser.
Du store verden, vi har med en tidsreisende å gjøre! Det hadde vært ypperlig med en hjemreisedato som er etter utreisedato.
12 måneder framover er omtrent det vi klarer. Du later til å være bedre organisert enn det vi er!
Reis-hvor-som-helst-søket lar seg ikke kombinere med spesifikke datoer.

Aktuelt emne - passasjerrettigheter

Back to news

Fotolia_20835796_XS.jpg

Gang på gang leser vi avisoppslag som handler om uheldige reisende som sitter fast på flyplasser rundt om i verdenen være det seg på grunn av mer eller mindre ekstreme værforhold eller som følge av en streik. De siste månedene har vært preget av mye flytrøbbel – vulkanutbruddet på Island, etterfulgt av en serie med streiker og de siste ukenes kaos på Europas flyplasser – noe som gjør dette emnet meget aktuelt, særlig ettersom jula kommer med stormskritt, og mange av oss kommer til å reise med fly.

I det som følger her vil vi prøve å gi et kortfatet svar på spørsmålet -”Hva er våre rettigheter som passasjerer”? Det er på ingen måte en detaljert analyse av denne problematikken men heller en grei innføring i det du behøver å vite før du legger ut på reise. Til å begynne med vil vi peke på hva som er lovhjemmel for våre rettigheter. Det dokumentet som tar for seg våre rettigheter ved nektet ombordsstigning, forsinkelser og kansellering er EU-forordning 261/2004. Da det dreier seg om en EU-regelverket, gjelder reglene beskrevet nedenfor flyvninger innenfor EU/EØS samt flyvninger fra medlemslandene.

Tommelfingerregelen

Ettersom forordningen er skrevet på en måte som gjør det vanskelig å få med seg alt ved første lesing, er det greiest å holde seg til en slags grunnregel. Den er som følger: dersom flyet ditt innstilles eller er forsinket i det minste to timer eller om du nektes ombordsstigning, gå til innsjekkskranken eller boardingskranken – flyselskaper har plikt til å opplyse deg om dine rettigheter samt yte hjelp. Informasjon om dette burde være plassert på et synlig sted.

Har jeg krav på erstatning?

Noe er det mest interessante er hva slags krav som må oppfylles for at vi skal være berettiget til erstatning. Hvis problemet vårt faller inn under: nektet ombordsstigning, innstilt flyvning, flyet er forsinket mer enn 2 timer, nedgradering til en lavere klasse, og hvis vi enten ikke får noen forklaring på det inntrufne eller begrunnelsen er: helseproblemer blant ansatte, overbooking, problemer forårsaket av en annen flyvning, mangel på personale, tekniske problemer eller varslet streik, er det meget sannsynlig at vi får erstatning. Den nogenlunde lange setningen sammenfatter mye av forordningens ordlyd. Hvis det derimot er slik at den angitte begrunnelsen er: en streik som ikke ble varslet, ekstreme værforhold, restriksjoner pålagt av flyplassens ledelse, kan det hende at erstatningskravene blir avvist. Uansett hva som ligger til grunn for de problemer du måtte være stilt overfor, husk at:

Penger er ikke alt!

Eller rettere sagt – erstatning er ikke alt. Passasjerenes rettigheter kan nemlig deles inn i tre grupper: a) rett til omruting og refusjon av utlegg til f.eks. hotell. b) rett til erstatning c) rett til forpleining (mat og drikke, eventuelt hotellinkvarte­ring). Det som er viktig å huske er at selv om vi ikke alltid får alle våre krav innfridd, har vi krav på bistand fra flyselskapet.

Erstatning – Skritt for skritt

Framgangsmåten ved erstatningskrav er i det store og hele som følger: hvis flyselskaper nekter å tilby hjelp til passasjerer i tilfellene beskrevet ovenfor, kan man kreve erstatning og refusjon av kostnader til f.eks. losji. Først og fremst, burde man kreve en skriftlig begrunnelse fra flyselskapet. Finner man begrunnelsen utilfredsstillende, burde man sende et brev med erstatningskrav og deretter et brev med påminnelse om nødvendig. Husk å legge ved skriftlig reisedokumentasjon i klagen.

Neste skrittet er å henvende seg til rette klageorgan. Gjelder det en flyvning fra Norge operert av et utenlandsk flyselskap, er organet luftfartstilsy­net. Hvis problemet oppstod på en flyvning operert av Norwegian Air Shuttle, SAS eller Wideroe's Fly­veselskap, burde man henvende seg til ruteflyklagenem­nda. Når det gjelder flyvninger i utlandet operert av utenlandske flyselskaper, burde du henvende deg skriftlig til klageorganet i det landet du ankommer etter at problemet oppstod. Du kan benytte et klageskjema utformet av EU-kommisjonen. I tilfelle klageorganet ikke lykkes med å få flyselskapet til å innfri kravene dine, kan du gå rettens vei. Da kan man innhente skriftlig uttalelse fra klageorganet som vil være til hjelp i søksmålet mot flyselskapet.

Avslutningsvis

Som det framgår av den korte artikkelen, kan det være vrient å utøve ens rettigheter som passasjer, og dessverre er det slik at som alltid når gjelder store selskaper, er det langt på vei de som bestemmer om man kommer fram til en grei løsning fort og smertefritt eller ei. Husk – selv om vi som passasjerer står i en svakere stilling enn flyselskapet, og skjønt regelverket ikke er brukervennlig, burde man være så godt informert som mulig om sine rettigheter. Og meningen med den korte artikkelen er å innføre deg inn i denne problematikken.

Kommentarer

× Det er ingen kommentarer til denne artikkelen. Skriv en kommentar!

Skriv din kommentar

Liker du WhichAirline?

Før du forlater siden...

Synes du at no.WhichAirline.com er et godt og nyttig nettsted? Vi er sikre på at nettsiden vår hadde falt i smak hos mange av dine venner. Spre ordet!