{{ location.label }}
{{ location.label }}
Hvor reiser du fra?
Hvor flyr du?
Velg dato for utreise
Jøss, det var da voldsomt til reiselyst! Dessverre er en en gang sånn at vi ikke klarer mer enn 10 lufthavner ad gangen.
Vær så snill og velg en dato i framtiden. Vi lover å si fra så fort vi starter å tilby tidsreiser.
Du store verden, vi har med en tidsreisende å gjøre! Det hadde vært ypperlig med en hjemreisedato som er etter utreisedato.
12 måneder framover er omtrent det vi klarer. Du later til å være bedre organisert enn det vi er!
Reis-hvor-som-helst-søket lar seg ikke kombinere med spesifikke datoer.

269 flyselskaper svartelistet av EU

Back to news

Fotolia_54813481_XS.jpg

For ikke så lenge siden ble oversikten over flyselskaper som er forbudt i EU, oppdatert. La oss finne ut hvilke selskaper som er med på lista og hvordan det gikk til at den opprinnelig hemmelige svartelista nå er tilgjengelig for alle.

Lista over luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i fellesskapet blir oppdatert løpende og den siste versjonen er den 17. utgaven utarbeidet av Europa-Kommisjonen. Flyselskaper som står på lista får ikke fly hverken til eller fra europeisk luftrom på grunn av at de ikke oppfyller sikkerhetskravene fastsatt for denne type virksomhet i Europa.

Heldigvis er det ingen av de europeiske flyselskapene vi flyr med til hverdag, som er å finne der. Det dreier seg for det meste om en del Afrikanske og Asiatiske operatører som europeiske reisende jo kan komme over på sine reiser til fjerne destinasjoner.

Blant luftfartsselskapene som kan skryte av være med i det tvilsomme selskapet, er f.eks. Cebu Pacific Air med hovedbase i Manila, Safi Airlines fra Afghanistan eller Aero Service fra Kongo.

Riktig nok sier EU kommisjonens transportkommisær at EU er kompromissløs når det kommer til spørsmål om sikkerhet, men samtidig er EU åpen for å samarbeide med luftfartsmyndig­hetene i landene der flysikkerheten er befengt med mangler for å fjerne problemene.

EU-kommisærens uttalelser om sikkerhetsstandard kan nok virke bastante, men denne prinsippfastheten fortoner seg litt mer tvetydig hvis vi kaster et tilbakeblikk på hvordan EU forvaltet informasjonen den satt på for noen år siden.

I dag tar vi for gitt at oversikten over flyselskaper som har dårlig sikkerhet posten, er offentliggjort og tilgjengelig for alle, men det var ikke tilfellet for bare et par år siden. Så sent som i 2004 ble opplysninger om hvilke flyselskaper som ikke lever opp til europeiske standarder, holdt hemmelig og det til tross for lista ikke var hemmelighetsstem­plet. Luftfartsmyndig­hetene i Europa handlet ut fra en slags uskreven avtale om taushetsplikt. Det måtte en meget alvorlig flyulykke til for at situasjonen skulle endre seg.

I 2004 omkom 133 franske passasjerer ombord på et Flash Airlines-fly. Det egyptiske selskapet Flash Air hadde tidligere strøket på en sikkerhetstest. Likevel ble dette faktum holdt hemmelig. Vi har all grunn til å tro at hadde disse passasjerene vært opplyst om det, så ville nok i det minste en del av dem tenkt seg grundig om før de steg ombord. Men det later til at forretningsfor­holdene veide mer enn menneskeliv. I kjølvannet av ulykken skjøt kampanjen for mer åpenhet fart, og gradvis tilgang til informasjon ble gitt til europeiske forbrukere.

Hvis du ønsker å se hele, kan du klikke her og få omdirigert til den offisielle nettsiden til EU-kommisjonen.

Kommentarer

× Det er ingen kommentarer til denne artikkelen. Skriv en kommentar!

Skriv din kommentar

Liker du WhichAirline?

Før du forlater siden...

Synes du at no.WhichAirline.com er et godt og nyttig nettsted? Vi er sikre på at nettsiden vår hadde falt i smak hos mange av dine venner. Spre ordet!